top of page

Általános Szerződési Feltételek Online Tréningekre

valamint a COVID – 19 ideje alatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelkezéseinek megfelelő egy napos szabadtéri programokra

 

Összehangolva – Gyógyít a képzeleted!


 

1. Szolgáltatói adatok

 

A szolgáltató neve: Összehangolva – Gyógyít a képzeleted! Alapítvány daganatos és krónikus betegekért.

A szolgáltató székhelye: 2013 Pomáz Dobó István utca 24.

Civil szervezet nyilvántartási száma: 13-01-0004104.

Nyilvántartást bejegyző szervezet: Budapest Környéki Törvényszék.

A szolgáltató adószáma: 19239565-1-13.

Szolgáltató képviselője: Virághné Puskás Katalin kuratóriumi elnök.

Szolgáltató e-mail címe: info@drprezenszki.hu

Szolgáltató honlapjának elérhetősége: www.drprezenszki.hu

 

2. A szerződés részvevői

 

A jelen szerződés létrejön a fenti szolgáltató (a továbbiakban: ”Szervező”.), valamint másrészről, a Szervező üzemeltetése alatt álló www.drprezenszki.hu/ című weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) kiválasztott szolgáltatást igénybe vevő személy, mint résztvevő (a továbbiakban: ”Résztvevő”) között az alábbi feltételek szerint:

 • Jelen szerződés tárgya a Résztvevő által a Weboldalon kiválasztott, a Szervező szervezésében megrendezésre kerülő Online vagy egy napos szabadtéri Programok egyikére (a továbbiakban: Program”) való jelentkezés (a továbbiakban: ”Regisztráció”). A Program részletes leírása minden esetben a Weboldalon található a Program lebonyolításának szabályaival és a részvétel feltételeivel együtt.

 • Kérjük, hogy a Résztvevő a Weboldal használata, illetve a Weboldalra történő regisztrációja (a továbbiakban: ”Regisztráció”) során figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et, és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”).

 • A Weboldal használatával, illetve a Jelentkezés leadásával a Résztvevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá hozzájárul a megadott személyes adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

 • Szervező minden Programot egyedileg hirdet meg, saját regisztrációs oldallal.

 • Szervező fenntartja a jogot a Weboldal és a Programok lebonyolításának módosítására, de egy adott program esetén a Programban csak a Résztvevő és a Szervező közös megegyezésével történhet módosulás.

 

3. A szerződés tárgya

 

A Résztvevő a Weblapon megrendelhető szolgáltatások között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt Programot. A Résztvevő a megrendelni kívánt Program jellemzőiről, áráról, egyéb tulajdonságáról, az adott szolgáltatás oldalán tájékozódhat.

Résztvevő a Program jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen, az adott programra vonatkozó Regisztráció gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt programot.

 

4 A Programon történő részvétel

 

4.1 Regisztráció és részvételi feltételek

 

A Weboldalon regisztrálni, illetve Programra jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult.

 

Regisztrálni a Weboldal regisztrációs felületén a Programhoz tartozó regisztrációs felületen lehet, amely során a következő adatok megadása minden esetben szükséges:

 • teljes név (családi név és keresztnév),

 • működő és valós e-mail cím,

 • telefonszám,

 • lakcím, ország, irányítószám, város, utca, házszám.

 

Sikeres regisztrációt követően a Résztvevő az általa megadott e-mail címre egy, a regisztrációt megerősítő e-mailt kap. A programon csak a programot tartó pszichiáterrel történő megelőző pszichoonkológiai konzultáció javaslata alapján lehet részt venni. A visszaigazoló email tartalmazza az arra vonatkozó információt, hogy ezt a megelőző konzultációt illetően a programot vezető pszichiáter hogyan fogja felvenni a leendő Résztvevővel a kapcsolatot.

 

Abban az esetben, ha Résztvevő első alkalommal jelentkezik Szervező bármelyik programjára, a programba kerülést megelőzően mindig szükség van az „első interjúnak” nevezett pszichoonkológia konzultációra. Ez történhet telefonon, személyes vagy egyéb online konzultáció formájában, a Résztvevő és a tréning vezetője közötti egyeztetés alapján. Ezen első interjú alapján születik vélemény arról, hogy Résztvevő számára az adott program javasolt-e, illetve mely(ek) azok a programok, amelyeken a részvétele javasolt. Megfelelő mérlegelés alapján az első interjú során a programot vezető pszichiáter élhet a program(ok)on való részvétel ellenjavaslatának a lehetőségével. Ez esetben a megfelelő további kezelési formáról is javaslatot tesz, az ahhoz való hozzájutást (egyéb orvosi, pszichiátriai vagy kiegészítő terápiás ellátás) rendelkezésre álló eszközeivel segíti.

 

Azon résztvevők számára, akik vettek már részt a Szervező valamelyik programján, az első interjún való részvétel nem szükséges, vagy a program jellegétől függően alkalmanként egy kérdőív kitöltésével kerül a részvételük jóváhagyásra.

 

4.1.1. Online Programok

 

Az Online Programok a Webex videótalálkozók felületén zajlanak minden esetben. A WEBEX Meeting eszközzel megtartott Webinárium olyan professzionális eszköz, amivel a multinacionális cégek is tartják üzleti megbeszéléseiket. Minden résztvevő ugyanúgy látja egymást, mintha egy csoport szobában ülnénk körbe. A megbeszélésről nem szivároghat ki semmi, ha minden résztvevő betartja a szabályokat. Egy résztvevő egy eszközről jelentkezhet be a programra olyan módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen. Fontos számunkra, hogy a résztvevők az online térben is biztonságban érezhessék magukat, minden elhangzó információ a csoporton belül maradjon, a ma létező eszközök esetén ez a legbiztonságosabb.

 

4.1.2. Egy napos szabadtéri Programok

 

A programokon csak egészségesen lehet részt venni. Ezt a résztvevők esetén a saját maguk által kitöltött és aláírt egészségügyi nyilatkozattal igazolják. Nyilatkozni kell arról is, hogy a résztvevő a nyilatkozat előtti két hétben ismerten COVID-19 fertőzött beteggel szoros kontaktusban nem volt (nem élt vele egy háztartásban, nem volt közös rendezvényen, nem utazott egy járművön maszk nélkül stb). A nyilatkozatot a helyszínen kell megtenni. A nyilatkozati űrlap a programot meghirdető honlapon is megtekinthető. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a szervező 2 évig megőrzi.

 

Torokproblémákkal küzdő és/vagy lázas személy nem jöhet a programra, a testhőmérsékletet az egészségügyi nyilatkozat kitöltése után ellenőrizzük.

 

A Szervező a program megkezdése előtt tájékozódik az illetékes orvosi ügyeletet adó intézményről, annak elérhetőségéről és nyitva tartásáról.

 

A Szervező a program során biztosítja a szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés lehetőségét. A program során tartani kell az 1,5 méteres védőtávolságot, mind a foglalkozások, mind az étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során. Ajánlott maszkot viselni a Résztvevőknek, de mivel a program szabadtéri jellege jelentősen csökkenti a járványügyi kockázatot, ezért nem kötelező a maszk viselése.

 

Amennyiben a COVID-19 fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük a beteget és egyúttal értesítjük az ügyeletes orvost, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ érvényes eljárásrendje szerint dönt a további teendőkről.

 

4.2 Szerződő felek kötelezettségei

 

Résztvevő az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését köteles mindenkor tiszteletben tartani, és annak bármilyen formában történő megsértésétől tartózkodni. Az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató bármely rendelkezésének megsértése a Résztvevőnek a Programból való kizárását, illetve a már létrejött szerződésektől való Szervező általi azonnali hatályú elállást vonhatja maga után.

 

Szervező nyomatékosan felhívja a Résztvevő figyelmét arra, hogy kizárólag a Résztvevő felelőssége, hogy a számára minden alkalommal megküldött e-mail meghívót, valamint a Webex fiókjához tartozó titkos jelszót ne hozza nyilvánosságra. Szervező semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a jelszó nyilvánosságra kerüléséből vagy az ezzel történő visszaélésből ered. Amennyiben Résztvevő tudomására jut, vagy gyanítja, hogy illetéktelen személy hozzáférhetett a jelszavához, Résztvevő köteles erről Szervezőt azonnal tájékoztatni, és ebben az esetben Szervező segít az új jelszó létrehozásában.

 

Résztvevő a Regisztrációval elfogadja, hogy Résztvevő felelősséggel tartozik minden olyan magatartásért, amely a Regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó használata alatt történik a Weboldalon (ide értve a Jelentkezés leadását, és az ebből eredő fizetési kötelezettségek teljesítését is) tekintet nélkül arra, hogy ez a magatartás Résztvevőé vagy más által történik, Résztvevő tudtával, engedélyével vagy ezek nélkül.

 

A Résztvevő vállalja, hogy a Regisztráció során közölt adatok valósak és pontosak. Minden olyan esetben, ha változás történik a megadott adatokban, a Résztvevő köteles erről a Szervezőt értesíteni.

 

Résztvevő nem adhatja ki magát más létező vagy nem létező személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt, meghatalmazással sem. Szervező ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag Résztvevő felel.

 

Szervező nem fogja vizsgálni a Regisztráció során, illetve a Weboldal használatával összefüggésben közölt adatok valóságát és helyességét.

 

Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az általa megadott személyes adatokat gyűjtheti, kezelheti és az ott meghatározott célra felhasználhatja.

 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza Szervező a befizetett Támogatási Díjat. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Támogatási Díj átutalása után a részvételi szándék lemondása esetén nem áll Szervező módjában a Támogatási díj visszafizetése.

 

Szervező az adott Programmal kapcsolatban vállalja, hogy teljesíti a Weboldalon elérhető tájékoztatóban szereplő meghatározott Program lebonyolítását a Weboldalon foglaltak szerint.

 

Szervező felelősséget vállal a Program minőségéért, a pszichológusok és egyéb egészségügyi szakemberek - közreműködők - tevékenységéért.

 

Szervező vállalja, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezeli.

 

4.3 A Csoportprogram szabályai

 

Az Online foglalkozások ugyanolyan zárt csoport foglalkozásnak tekinthetőek, mint a hagyományos csoport foglalkozások. A csoporton elhangzott résztvevők személyes történeteit bizalmasan kell kezelnie minden résztvevőnek. Másokkal kapcsolatosan semmilyen információ nem adható tovább, a csoporttitkot meg kell tartani. (A saját megélések, a végzett feladatok, a csoportvezető által elmondottak ugyanúgy részét képezik a csoporttitoknak.)

 

A foglalkozás ideje alatt megterhelő élmények, vagy más személyes lelki tartalmak megosztására is sor kerülhet, melyekről nehéz beszélni. A bizalom légkörének megtartása érdekében a csoporttársak egymás felé való megnyilvánulásaikban a csoporttagoknak tiszteletben kell tartaniuk egymást.

 

A mobiltelefonokat (vagy más, a nyugodt terápiás légkört megzavaró tárgyakat) kérjük lehalkítani. Ha valamilyen oknál fogva fontos hívást kell bonyolítania a terápia ideje alatt, arra kérjük az érintett résztvevőt, azt a csoportszobán kívül tegye meg.

 

A foglalkozásokon és az ahhoz kapcsolódó kommunikáció során minden résztevevőnek be kell tartani a kulturált kommunikáció szabályait. A programok során trágár, vagy másokat sértő magatartás nem megengedett. Aki ezeket a szabályokat nem tartja be, azt a Szervező kizárja a foglalkozásokból. A kizárás előtt felhívja a résztvevő figyelmét a magatartásának következményeire. Aki a figyelmeztetés után megfelelő magatartást tanúsít, annál el lehet tekinteni a kizárástól.

 

5. Fizetés

Az adott Jelentkezés teljesítéséért a Szervezőt meghatározott összegű támogatási díj (a továbbiakban: ”Díj”) illeti meg

 

A Díj megfizetése a következők szerint történik:

 • A jelentkezés leadása után Résztvevőnek a Díjat meg kell fizetni, az adott Program leírásában foglalt feltételeknek megfelelően;

 • A Díjat banki átutalással, Szervező visszaigazoló levelében megadott bankszámlájára kell megfizetni;

 • A Díj elutalásakor Résztvevőnek a weboldalon megadottakat kell beírnia az utalás közlemény rovatába;

 • Amennyiben Résztvevő a Regisztráció leadását követően, a Program meghirdetésében megjelölt napig nem véglegesíti Jelentkezési szándékát a Díj elutalásával – ha az Online Program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezését minden további felhívás nélkül töröljük.

 • A Jelentkezés lemondása esetén – bármilyen indokkal is történik az – a már átutalt Díj visszafizetését Szervező nem vállalja. Ilyen esetekben Résztvevő kérheti a Díj betudását egy másik Programra. Ezt a kérés Szervező minden esetben egyedileg bírálja el.

 

Szolgáltató a NAV Online számlázója által készített számlát vagy a törvénynek megfelelő Támogatási igazolást bocsájt ki és e-mailben pdf formában küldi meg Résztvevő számára. Szolgáltató - igény szerint, díj ellenében - papír alapú dokumentumot is kiállít Résztvevőnek.

 

6. A szerződés hatálya

 

A szerződés minden alkalommal a meghirdetett Online Programra induló időpontjától a záró időpontjáig tart.

 

7. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató és az Alapítvány Alapítójának tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján azt bárki felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetén bírósághoz fordul és érvényesíti jogait.

 

A weboldalról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

8. Szerződés felbontása

 

Szervező, illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

Szervező részéről szerződésszegésnek minősül a meghirdetett Online program leírásának be nem tartása. Szervező részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a díj visszafizetését.

 

Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül, ha:

 • Magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, vagy akadályozza az Online Program zavartalan lebonyolítását,

 • Az Őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének nem tesz eleget,

 • A Programon ittasan vagy egyéb tudatmódosító vagy pszichoaktív szer befolyása alatt akar részt venni,

 • nem tartja be a kulturált kommunikációs szabályokat,

 • trágár vagy másokat sértő magatartást tanúsít.

 

Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Résztvevő Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat.

 

Amennyiben a meghirdetett Online Program Szervező akadályoztatása miatt nem tartható meg, úgy a befizetett Díj Résztvevőnek maradéktalanul visszajár vagy 100%-ban egy másik Online Programra átcsoportosítható.

 

9. Egyéb rendelkezések

 

A jelen ÁSZF elfogadásával Szervező és Résztvevő között elektronikus hírközlő eszköz útján kötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, és azokat a Szervező nem iktatja. A szerződés nyelve magyar.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa. A módosulás tényéről Szervező e-mail útján fog tájékoztatást küldeni azoknak a Résztvevőknek, akiknek a tréningjei folyamatban van és a változás érinti a folyamatban lévő tréningjüket. A későbbi ÁSZF a korábbit hatályon kívül helyezi azzal, hogy a korábban leadott Jelentkezésekre a leadáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A mindenkor hatályos ÁSZF a Weboldalról hozzáférhető. Jelen ÁSZF-re a magyar jogot kell alkalmazni. Jelen ÁSZF-ből származó jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Felek az ÁSZF-ből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

 

Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.

Pomáz, 2020.08.18.

bottom of page